Dell_e4310

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

💢CPU: intel core i5 _520m
💢Ram: 4GB
💢 Graphics: intel
💢Storage: 320 GB
💢Display: 14inch
💢Weight : 1.85

Dell_e4310

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.