چشمی دزدگیر با سیم مدل os4 overseen

۳۰۰,۰۰۰ تومان

جریان مصرفی پایین
مقاومت بسیار پایین در خروجی
سنسور مادون قرمزبا بهترین کیفیت
بهترین عملکرد در دماهای مختلف
p1 امکان تنظیم حساسیت
خروجی الکترونیکی
برند HUMAN (ساخت المان)
p2 برندNICERA(ساخت ژاپن)
امکان تغییر حالت وضعیت رله

چشمی دزدگیر با سیم مدل os4 overseen

۳۰۰,۰۰۰ تومان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.