دزدگیر اماکن A470 overseen

تماس بگیرید

خروجی منفی جهت اتصال به تلفن کننده برای گزارش ازوضعیت دستگاه
قابلیت اتصال ریپیتر سیم دار(RXD)جهت افزایش برد ریموت
قابلیت تنظیم کردن چشم بی سیم روی زون های مختلف
امکان فعال وغیر فعال سازی از طریق تلفن کننده
چهار زون با سیم و یک زون بی سیم
دینگ دانگ قایل کنترل
قابلیت اتصال کیپد
ریموت اضطراری
حالت نیمه فعال
فرمان در بازکن

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.